TOUGH TOOL IP – Panasonics koncept för enastående motståndskraft mot damm och vatten!

Arbetsplatser utsätter elverktyg för tuffa villkor och de behöver klara av extrema situationer. Vattenkontakt, fukt eller massiv dammexponering kan leda till att verktyget slutar fungera och du tvingas avbryta ditt arbete – det skapar problem, förseningar och ineffektivitet som kostar pengar!

Panasonic har därför utvecklat konceptet Tough Tool IP för enastående motståndskraft mot vatten och damm.

Våra Tough Tool IP-produkter har klarat IP-standardtestet vilket administreras av International Electro technical Commission (IEC). Produkterna agerar trofast tjänare till allt från takläggare, snickare, stål- och metallhantverkare till ställningsbyggare, rörmontörer och elektriker. Kort och gott alla som vill utföra sitt arbete på ett smidigt sätt, vare sig det är inomhus eller utomhus.

Givetvis är våra helt nylanserade maskiner Borrskruvdragare EY74A3, Slagskruvdragare EY76A1 och Multicutter EY46A5 märkta Toughtool IP för att du ska veta att du kan kan lita på dem och jobba när du vill, hur du vill utan avbrott! De är verkligen  ”tough tools for tough condition”!

OBS! Även om Tough Tool IP innebär enastående motståndskraft mot damm och vatten, marknadsförs inte dessa verktyg som vattentäta och Panasonics garanti omfattar inte skador om du t.ex. tappar maskinen i poolen. Men visst är det skönt att veta att om du gör det, orsakar det sannolikt inte bestående skador som ett icke IP56-klassat verktyg kan drabbas av.